32. การสร้างข้อสอบแบบสุ่ม Random Quesiton

 การจัดข้อสอบแบบสุ่ม

          การจัดข้อสอบแบบสุ่ม คือ เทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างข้อสอบแบบออนไลน์ผ่านระบบ UBU LMS ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบในคลังข้อสอบและให้ระบบสุ่มข้อสอบมาใช้งานได้ ด้วยวิธีการดังนี้

          1.ไปที่ชุดข้อสอบที่สร้างและเลือก Edit Quiz   

          2. เลือก Add เพื่อเพิ่มข้อสอบ เลือก a random question

 

 หน้าจอการเลือกเพิ่มข้อสอบแบบสุ่มลงไปในชุดข้อสอบ

         3. จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ระบุว่า จะเลือกใช้สอบแบบสุ่มจาก Category ใด ให้เลือกจำนวนข้อที่ต้องการสุ่มมาใช้งาน


                                                           หน้าจอเพื่อกำหนดการใช้ข้อสอบแบบสุ่มและจำนวนที่ต้องการสุ่ม