23. การทำ User Overide เพื่อแก้ปัญหาการเข้าสอบเพิ่มเติม