7. วิธีการสอบด้วย SEB (สำหรับนักศึกษา)


1.  ติดตั้งโปรแกรม  SEB - Safe Exam Browser (ในเครื่องคอมพิวเตอร์ )


หมายเหตุ  : SEB ใช้งานได้เฉพาะใน Windows , MacOS, iOS,iPad เท่านั้น กรณีติดตั้งใน iOS ,iPad ให้ดาวน์โหลดจาก App Store2. เปิดไฟล์ข้อสอบของอาจารย์


    เข้า LMS เพื่อคลิกลิ้งค์ข้อสอบ หรือดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบ โดยจะเป็นไฟล์ .seb ให้เปิดไฟล์นั้น เพื่อทำการสอบ 

  

  


3. การทำข้อสอบใน iPad ,iOS ให้ติดตั้ง App โดยโหลดจาก App Store

 

 


4. รวมวิธีแก้ปัญหาในการใช้งาน SEB