คู่มือการใช้งาน (สำหรับนักศึกษา)

Site: UBU - LMS
Course: UBU - LMS
Book: คู่มือการใช้งาน (สำหรับนักศึกษา)
Printed by:
Date: Friday, 1 March 2024, 4:07 AM

1. ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ


2. การเข้าใช้งานรายวิชาเพื่อเรียนออนไลน์


3. การส่งการบ้านออนไลน์


4. การสอบออนไลน์

5. การติดตั้ง Mobile Application6. การ Update Profile เพื่อยืนยันการเข้าใช้งานระบบ

ในกรณีผู้เข้าใช้งานครั้งแรก บางรายที่มีการเปลี่ยน E-mail  เนื่องจากไม่ใช่เมล์ @ubu.ac.th  อาจปรากฏหน้าจอเพื่อให้อัพเดท Profile สามารถดำเนินการได้ดังไฟล์แนบ

ขั้นตอนการ Update Profile เพื่อยืนยันการเข้าใช้งานระบบ UBU-LMS

7. วิธีการสอบด้วย SEB (สำหรับนักศึกษา)


1.  ติดตั้งโปรแกรม  SEB - Safe Exam Browser (ในเครื่องคอมพิวเตอร์ )


หมายเหตุ  : SEB ใช้งานได้เฉพาะใน Windows , MacOS, iOS,iPad เท่านั้น กรณีติดตั้งใน iOS ,iPad ให้ดาวน์โหลดจาก App Store2. เปิดไฟล์ข้อสอบของอาจารย์


    เข้า LMS เพื่อคลิกลิ้งค์ข้อสอบ หรือดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบ โดยจะเป็นไฟล์ .seb ให้เปิดไฟล์นั้น เพื่อทำการสอบ 

  

  


3. การทำข้อสอบใน iPad ,iOS ให้ติดตั้ง App โดยโหลดจาก App Store

 

 


4. รวมวิธีแก้ปัญหาในการใช้งาน SEB