6. การ Update Profile เพื่อยืนยันการเข้าใช้งานระบบ

ในกรณีผู้เข้าใช้งานครั้งแรก บางรายที่มีการเปลี่ยน E-mail  เนื่องจากไม่ใช่เมล์ @ubu.ac.th  อาจปรากฏหน้าจอเพื่อให้อัพเดท Profile สามารถดำเนินการได้ดังไฟล์แนบ

ขั้นตอนการ Update Profile เพื่อยืนยันการเข้าใช้งานระบบ UBU-LMS