คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

26. การอัพโหลดวิดีโอบน YoutubeFile


ขั้นตอนการอัพวีดีโอลงใน Youtube