คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

24. ขั้นตอนการ Import รายชื่อนักศึกษาจาก REG

1. เข้า Service ดึงข้อมูลนักศึกษาจาก REG
--------------------------------------------------

  •  กรณีมีรายชื่อผู้เรียนในระบบ LMS อยู่แล้วสามารถลบรายชื่อผู้เรียนในระบบออกก่อนแล้วจึงนำเข้ารายชื่อเพื่อให้ข้อมูลตรงกับ REG
  • กรณีนักศึกษาเปลี่ยนกลุ่มการเรียนแต่ยังเรียนในรายวิชาดังกล่าว หากผู้สอนเปิดรายวิชาแบบสอนรวมกันไม่แยกเปิดสามารถส่งออกและนำเข้าได้เช่นกัน โดยระบบจะทำการอัพเดทเฉพาะกลุ่มผู้เรียน
  • ชื่อกลุ่มการเรียนจะเป็นไปตาม REG โดยผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนตั้งชื่อ Group ได้โดยการแก้ไขไฟล์ที่ส่งออกจาก Service และเปลี่ยนชื่อ Group ในคอลัมน์ Group ตามต้องการ
-------------------------------------------------

2. ระบุรายวิชาที่ต้องการดึงข้อมูล 


2. ทำการส่งออกรายชื่อไฟล์และบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

3. กลับไปหน้ารายวิชาที่ต้องนำเข้ารายชื่อนักศึกษาและคลิกเข้าเมนู Participant ตามภาพ


4. คลิกเลือก  Import Enrolls 
6. หากต้องการดูรายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในรายวิชา ดูที่เมนู More > Users > Enroll User